سمپاش لانسی پشتی SAM 768
سمپاش لانسی پشتی SAM 768
    سمپاش پشتی لانسی مناسب برای سمپاشی درختان و مزارع
مدل                    SAM 768
قدرت موتور                    0.7 kw 
حجم مخزن                    25 لیتری
وزن                    kg 11
قدرت پاشش                    19کیلو گرم بر سانتیمتر مکعب
پرینت