چمن زن تراکتوری مسپورت
چمن زن تراکتوری مسپورت
مدل                                         
S220 122H
قدرت 22 اسب دو سیلندر
طول تیغه ها 122 cm
حجم سبد 360L 
                         
موتور بریکس-هیدرو استاتیک-دو تیغه
پرینت