اره موتوری اشتیل MS 460 R
اره موتوری اشتیل MS 460 R
اره های نجات برای گروه های خدمات اورژانسی طراحی شده اند. این اره ها همه فن حریف و قوی بوده و برای استفاده کاربران دوره دیده طراحی شده است
پرینت